ŠKOLY, ŠKOLKY, SKUPINY

NABÍDKA PRO SKUPINY, ZŠ, MŠ, apod.

 

HLEDÁNÍ UKRYTÉHO POKLADU
- prohlídka muzea spojená s vyprávěním o pohádkách a zapojení dětí do hry 
  o nalezení pokladu, po skončení prohlídky a nalezení pokladu třída obdrží
  pamětní list a malý dáreček / poklad pro každého
- vstupné 60 Kč/ os. 
- vhodné pro MŠ i 1., 2. stupeň ZŠ


CESTA ZPÁTKY DO POHÁDKY
- vyprávění o pohádkách a pověstech z Plzně a Plzeňského kraje
- vhodné pro MŠ i ZŠ, vstupné 50 Kč/os. 

LEGENDA O KOUZELNÉ MOCI PLZEŇSKÉHO ZNAKU, PLZEŇSKÉ POVĚSTI
- poutavé vyprávění o plzeňském znaku 
- vhodné pro 1., 2. stupeň ZŠ, vstupné 50 Kč/os.

NEBUĎME SLEPÍ K NEVIDOMÝM aneb NEBOJTE SE TMY
- haptický výukový program seznamuje s každodenním životem nevidomých
- vhodné pro žáky od 2. tříd ZŠ, SŠ a VŠ s humanitním zaměřením
- vstupné základní 60 Kč/os., rozšířený program 80 Kč/os. (doplněný o besedu
  se zrakově handicapovaným)

KRATOCHVILNÉ VYPRÁVĚNÍ Z KRÁLOVSKÉHO MĚSTA PLZNĚ
. Pověst o konci loupeživého rytíře z Pecihrádku
. Pověst o katedrále sv. Bartoloměje, Černé paní a černé růži
. Pověst o kouzelné moci plzeňského znaku
. Pověst o andělíčkovi, který štěstí nosí
. Pověst o Saracenském čertu aneb jak se ve znaku zjevil

- prohlídka muzea spojená s vyprávěním o pověstech, vždy
  vybrat 2 pověsti pro jeden program, v případě zájmu lze 
  do vyprávění zařadit i jiné pověsti z Plzně
- vhodné pro 1., 2. stupeň ZŠ, vstupné 50 Kč/os. 


dále je možné uspořádat BESEDU přímo u Vás ve škole (délka cca 45 - 60 minut)

Legenda o kouzelné moci plzeňského znaku

Beseda s autory Prvního plzeňského komixu „Legenda o kouzelné moci
plzeňského znaku
- cena 2.500,- Kč pro max. počet 50 dětí , každá další následně navazující
  beseda á 1.000,- Kč

Pohádky a pověsti trochu jinak aneb jak se píší knížky
Beseda s autory knih "Dva tucty plzeňských pohádek a pověstí", "Půl kopy pohádek
a pověstí z Plzeňského kraje" a "Půl kopy do kopy pohádek a pověstí z celých Čech.
- cena 2.500,- Kč pro max. počet 50 dětí , každá další následně navazující beseda
  á 1.000,- Kč


Dále je možné objednat např. divadelní představení, předání vysvědčení v muzeu,
pasování na předškoláky v MŠ. Lze vytvořit výuku na míru dle individuálních požadavků
či rozšířit prohlídku o návštěvu plzeňské věže apod.